Oznámenie miesta uloženia písomnosti: časť mesta Prešov, Šalgovík - ul. Astrová, ul. Muškátová v termíne 26. marec 2019 od 08:10 h do 12:30 h.

08.03.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)