Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, ul. Sabinovskej -ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 08.03.2019.

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

08.03.2019 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného 
bytu na ulici K Starej tehelni k 08.03.2019 
Poradové Evidenčné číslo lzbovitose 

íslo 
l 2 3 
1. 1218191979012018 
l 
2. 1010191651412018 
l 
3. 1213191976612018 
l 
4. 1170185912018 
l 
S. 172881353212016 
l 
6. 1545041102312018 
l 
7. 154933/1107912018 
l 
8. 155047/503812018 
l 
9. 1552871708412018 
l l 
10. 15573811263912017 
l l 
11. 1572091979912018 
l 
12. 16207111153112018 
l 
13. 1751431153812018 
l 
14. 1807761295212018 
l 
15. 49941130112019 
l 
16. 5830134412019 
l 
17. 67831176412019 
l 
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného 
bytu na ul. Sabinovskej -ul. Majakovského k 
08.03.2019 
Poradové Evidenčné číslo lzbovitose 

íslo 
l 2 3 
l. 15568311500412018 
l 
2. 157409119874/2008 
l 
3. 15877411566012018 
l 
4. 1599861257112016 
l 
s. 1604241603012017 
l 
6. 160612173781207 
l 
7. 162948110062/2017 
l l l 
8. 17211911431612018 
l l 
9. 37871115512019 
l 
10. 8017/2029/2019 
l l l 
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného 
bytu na ulici Antona Prídavka k 08.03.2019 
Poradové Evidenčné číslo lzbovitose 

íslo 
1 2 3 
1. 37871115512019 
l 
2. 131631240112019 
l 
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie 
nájomného bytu na ul. Arm. gen. 
Svobodu k 08.03.2019 
Poradové 
Evidenčné číslo lzbovitose 

íslo 
1 
1. 14944811431512018 
l 
2. 12887811549512017 
l 
3. 14038611248312018 
l 
4. 24961106412018 
l 
s. 11381911264312017 
l 
6. 15455311359412018 
l 
7. 17464611668212018 
l 
8. 17682711589812018 
l 
9. 17941111502312013 
l 
10. 79681202212019 
l 
ll. 134151278712019 
l 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)