Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Stanislav Nemčík, naposledy bytom 08001 Prešov, Prostejovská 63.

11.03.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)