Oznámenie o začatí stavebného konania pre inžiniersku stavbu: "Prešov-17. novembra-prekládka TS, úprava VN a NN".

19.04.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)