Rozhodnutie o umiestnení stavby: "Kendice - Viacúčelové športové zariadenie a garáže DHZ".

13.03.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)