Oznámenie mesta Prešov - zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia primátorke mesta Prešov o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií v meste Prešov pre voľby do Európskeho parlamentu.

13.03.2019 / Voľby

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)