Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre Ateliér ASKO B&G s.r.o. Baštová 11977/45B, 080 01 Prešov. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 8701/2, 8098/6 v k. ú. Prešov, Levočská ulica.

14.03.2019 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)