Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA, ktorou sa oznamuje začatie územného konania o umiestnení stavby v spojenom stavebnom konaní a pozýva na ústne pojednávanie: Rodinný dom s napojením na TÚV v meste Prešov, na pozernkoch parc. č. KN-C 4686/5, k. ú. Prešov.

15.03.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)