VEREJNÁ VYHLÁŠKA, ktorou sa oznamuje začatie územného konania o umiestnení stavby v spojenom stavebnom konaní a pozýva na ústne pojednávanie: Rodinný dom s napojením na TÚV v meste Prešov, na pozernkoch parc. č. KN-C 4686/5, k. ú. Prešov.

15.03.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)