Daňový úrad Prešov vydáva dražobnú vyhlášku na predaj hnuteľných vecí .

15.03.2019 / Dražby

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)