VEREJNÁ VYHLÁŠKA, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre stavbu: Centrum Svetielko na Ul. Mirka Nešpora v meste Prešov.

15.03.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)