Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby: Prešov ul. Plzenská - oplotenie nachádzajúce sa na pozemku parc. č. KN-C 3954/1, kat. územie Prešov.

Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby

15.03.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB MessengerDarujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)