Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre MINISTERSTVO OBRANY SR, Agentúra správy majetku Bratislava , Stredisko prevádzky Prešov Čapajevova 4905/38, 080 01 Prešov.

20.03.2019 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)