Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej- ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 22.03.2019.

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

22.03.2019 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného 
bytu na ulici K Starej tehelni k 22.03.2019 
Poradové Evidenčné číslo lzbovitosť 
číslo 
1 2 3 
1. 1218191979012018 
l 
2. 1010191651412018 
l 
3. 1213191976612018 
l 
4. 1170185912018 
l 
5. 172881353212016 
l 
6. 1545041102312018 
l 
7. 15493311107912018 
l 
8. 1550471503812018 
l 
9. 15573811263912017 
l l 
10. 1572091979912018 
l 
11. 16207111153112018 
l 
12. 1751431153812018 
l 
13. 1807761295212018 
l 
14. 49941130112019 
l 
15. 5830134412019 
l 
16. 67831176412019 
l 
---------
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného 
bytu na ul. Sabinovskej-ul. Majakovského k 
22.03.2019 
Poradové Evidenčné číslo lzbovitosť 
číslo 
l 2 3 
1. 15568311500412018 
l 
2. 15740911987412008 
l 
3. 15877411566012018 
l 
4. 1599861257112016 
l 
5. 1604241603012017 
l 
6. 160612173781207 
l 
7. 16294811006212017 
l l l 
8. 17211911431612018 
l l 
9. 37871115512019 
l 
10. 80171202912019 
l l l 
11. 232111369312019 
l l 
12. 238211701312018 
l 
13. 262991708412018 
l 
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného 
bytu na ulici Antona Prídavka k 22.03.2019 
Poradové Evidenčné číslo lzbovitose 

íslo 
1 2 3 
1. 37871115512019 
l 
2. 2321113693/2019 
l l 
3. 24799/439412019 
l 
Poradovník žiadaterov o pridelenie 
nájomného bytu na ul. Arm. gen. 
Svobodu k 22.03.2019 
Poradové 
Evidenčné číslo lzbovitose 

íslo 
l 
1. 14944811431512018 
l 
2. 12887811549512017 
l 
3. 14038611248312018 
l 
4. 24961106412018 
l 
5. 11381911264312017 
l 
6. 15455311359412018 
l 
7. 17464611668212018 
l 
8. 17682711589812018 
l 
9. 17941111502312013 
l 
10. 79681202212019 
l 
11. 134151278712019 
l 
12. 231681446812019 
l 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)