Oznámenie o začatí územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "FTTH- PO- IBV- PO NKP1".

22.03.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)