Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../ 2019 o poskytovaní jednorázovej dávky sociálnej pomoci občanom mesta Prešov.

28.03.2019 / VZN mesta Prešov

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)