Oznámenie o doručení písomnosti: Štefanovi Liptákovi bytom Prešov.

Oznámenie o doručení písomnosti

04.04.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Váš list číslo l zo dňa 
VEC 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor vnútornej 
správy Oddelenie klientskeho centra 
Hlavná 73, 080 01 Prešov 
Naše číslo Vybavuje /linka 
Karol Malinovský 
051/3100120 
Oznámenie o doručení písomnosti 
Prešov 
4.4.2019 
Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73 v súlade s § 5 zákona NR SR č. 
253/1998 
Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej republiky 
v znení neskorších predpisov 
oznamuje 
Štefanovi Liptákovi bytom Prešov, 
že 
mu bola doručená písomnosť. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť 
uložená na podatel'ni Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, číslo 
dverí 5, kde si ju môžete 
prevziať denne počas úradných hodín od 8:00 hod. do 15:30 hod. 
Mgr. 
Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 73 1080 01 Prešov l Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk •. \..• l 
'•. ' .... ·: ·-:·, . 
· ..... 
. ' . 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)