Oznámenie o začatí územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "INS_FTTH_PO_mV _Kráľova hora I".

08.04.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)