Oznámenie mesta Prešov: Zmena v nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom.

10.04.2019 / Oznámenia samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)