Okresný súd Žilina vo veci dedičského konania po poručitel'ke: Antónia Uhláriková, rod. Kosperová, nar. 12. 12. 1926 upovedomuje Martinu Gregorovú, rod. Gregorovú, nar. 03. 07. 1976, a Petra Gregora, rod. Gregora, nar. 25. 07. 1978, že prichádzajú do úvahy ako dedičia po poručiteľke.

20.04.2018 / Oznámenia samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)