PREZÍDIUM POLICAJNÉHO ZBORU, ÚRAD HRANIČNEJ A CUDZINECKEJ POLÍCIE - Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o udelenie prechodného pobytu na území Slovenskej republiky na účel zamestnania - Účastník konania: Ruslan SHANDARIVSKYY.

10.04.2019 / Oznámenia samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)