Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Arpád Tuleja naposledy bytom 08001 Prešov, Tarasa Ševčenka 33, Stanislav Nemčík naposledy bytom 08001 Prešov, Prostejovská 63.

12.04.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)