Vol'by do Európskeho parlamentu - zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.

Vol'by do Európskeho parlamentu

12.04.2019 / Voľby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie žiadosti 
o vydanie hlasovacieho preukazu 
pre 
vol'by do Európskeho parlamentu, 
ktoré 
sa vykonajú dňa 25. mája 2019: 
volby@presov.sk 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)