Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Európskeho parlamentu - pre voličov s trvvalým pobytom "Prešov".

15.04.2019 / Voľby

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)