Informácia o začatí konania: vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre M&S GLOBWASH a.s. Jesenského 15, 98401 Lučenec. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 631/5 v k. ú. Prešov, Košická ulica.

15.04.2019 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)