Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu na ul.: K Starej tehelni, Sabinovska, Majakovského, Antona Prídavka a Arm.gen.Svobodu.

Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu

17.04.2019 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
Poradovník žiadatelov o pridelenie nájomného 
bytu na ulici K Starej tehelni k 16.04.2019 
Poradové
EvidenčnéčísloIzbovitosť
číslo
1
2 3 
1. 121819/9790/2018 / 
2. 
101019/6514/2018 /3. 
121319/9766/2018 / 
4. 1170/859/2018 / 5. 17288/3532/2016 / 6. 154504/1023/2018 / 7. 
154933/11079/2018 / 8. 
155047/5038/2018 / 9. 155738/12639/2017 / /
10. 
157209/9799/2018 / 11. 
162071/11531/2018 / 12. 
175143/1538/2018 / 13. 
180776/2952/2018 /
14. 
4994/1301/2019 / 15. 
5830/344/2019 / 16. 
6783/1764/2019 / 


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného 
bytu na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského k 
16.04.2019 
Poradové
EvidenčnéčísloIzbovitosť
číslo
12 3 
1. 155683/15004/2018 /2. 
158774/15660/2018 / 3. 159986/2571/2016 / 
4. 160424/6030/2017 / 5. 
160612/7378/207 / 6. 
162948/10062/2017 / / / 7. 172119/14316/2018 / / 8. 8017/2029/2019 / // 9. 23821/7013/2018 / 10. 
26299/7084/2018 / 11. 66554/4048/2019 / /12. 97183/5752/2019 / 13. 
97191/5757/2019 / 14. 102133/6043/2019 / //


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného 
bytu na ulici Antona Prídavka k 16.04.2019 
Poradové
EvidenčnéčísloIzbovitosť
číslo
1 2 3 
1. 
26710/5248/2019 / 2. 66554/4048/2019 //3. 66559/5563/2019 / 4. 
102133/6043/2019 / // 5. 103883/6475/2019 /


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie 
nájomného bytu na ul. Arm. gen. 
Svobodu k 16.04.2019 
Poradové 
EvidenčnéčísloIzbovitosť
číslo
1
l. 
149448/14315/2018 / 2. 128878/15495/2017 /
3. 140386/12483/2018 / 
4. 2496/1064/2018 /5. 
113819/12643/2017 / 6. 
154553/13594/2018 /7. 
174646/16682/2018 / 
8. 176827/15898/2018 /9. 
179411/15023/2013 /10. 
7968/2022/2019 / 11. 
23168/4468/2019 / 12. 
98702/6254/2019 /

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)