Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia: na inžiniersku stavbu: "Prešov- Maybaumova - prekládka TS, úprava VN a NN".

24.04.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)