Stavebné povolenie: "Zimný štadión - rekonštrukcia strechy" - l. Etapa, na ulici Pod Kalváriou č. 44A v Prešove.

23.04.2018 / Oznámenia samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)