Výzva na vypratanie nehnuteľnosti: odstránenie z pozemku parc. č. KNC 5442/6, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Prešov, zapísaný na L V č. 6492, v lokalite Železničiarska ulica v Prešove.

Výzva na vypratanie nehnuteľnosti

29.04.2019 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB MessengerDarujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)