Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Martin Šipoš, Naposledy sídlo/pobyt: Vansovej 9, 080 01 Prešov.

29.04.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)