Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Výzva na vypratanie nehnuteľnosti - z pozemku parc. č. KNC 8429/1, ostatná plocha, k. ú. Prešov, zapísaný na L V č. 6492, v lokalite Ul. Obrancov mieru v Prešove.

29.04.2019 / Oznámenia samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)