Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ul. Arm. gen. Svobodu, na ulici Antona Prídavka, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici K Starej tehelni k 30.04.2019.

30.04.2019 / Oznámenia samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)