Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "Vodovodná, kanalizačná a plynovodná prípojhka pre IBV 13 RD, Šalgovík - Prešov".

30.04.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)