Oznámenie o začatí územného konania pre inžiniersku stavbu: "Parkovisko na Ul. Antona Prídavka č. 26, Prešov - na zákrute za MŠ".

02.05.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)