Oznámenie o začatí územného konania pre inžiniersku stavbu: "Parkovisko na Ul. Mirka Nešpora č. 59, Prešov - za blokmi kolmé státie po oboch stranách pozdÍžnej cesty".

02.05.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)