Oznámenie o začatí územného konania nainžinierskú líniovú stavbu: "Optická trasa Prešov- Sabinov- 096KO Lysá 1. časť okres Prešov".

25.04.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)