Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia na líniovú inžinuierskú stavbu: "Brestov, IBV Záhumnie- VN, NN aTS".

06.05.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)