Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Výzva na vypratanie nehnuteľnosti: z pozemku parc. č. KNC 14445/1, ostatná plocha, k. ú. Prešov, zapísaný na LV č. 6492, v lokalite Ul. Vansovej v Prešove.

07.05.2019 / Oznámenia samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)