Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej- ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 07.05.2019.

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

07.05.2019 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        -7. D5. zn 
Vyvesené dna ________ _ 
Zvesené rf iia -------
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného 
bytu na ulici K Starej tehelni k 07.05.2019 
Poradové Evidenčné číslo lzbovitose 

íslo 
l 2 3 
1. 1218191979012018 
l 
2. 1010191651412018 
l 
3. 1213191976612018 
l 
4. 1170185912018 
l 
5. 172881353212016 
l 
6. 1545041102312018 
l 
7. 15493311107912018 
l 
8. 1550471503812018 
l 
9. 15573811263912017 
l l 
10. 1572091979912018 
l 
ll. 16207111153112018 
l 
12. 1751431153812018 
l 
13. 1807761295212018 
l 
14. 49941130112019 
l 
15. 5830134412019 
l 
16. 67831176412019 
l 
-7. D5. zn 
Vyvesené d~a _______ _ 
Zvesené dňa--------
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného 
bytu na ul. Sabinovskej-ul. Majakovského k 
07.05.2019 
Poradové Evidenčné číslo lzbovitose 

íslo 
l 2 3 
1. 15568311500412018 
l 
2. 1599861257112016 
l 
3. 1604241603012017 
l 
4. 16294811006212017 
l l l 
5. 17211911431612018 
l l 
6. 80171202912019 
l l l 
7. 238211701312018 
l 
8. 262991708412018 
l 
9. 971911575712019 
l 
10. 1068441596412019 
l l 
-7. C5. Z.YJ 
~[ic:.::~: o:.i: ______ _ 
Zvesené é~a ------
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného 
bytu na ulici Antona Prídavka k 07.05.2019 
Poradové Evidenčné číslo lzbovitosť 
číslo 
1 2 3 
l. 1062731683612019 
l 
2. 1068441596412019 
l l 
3. 1088641724612019 
l l 
4. 1101661741712019 
l l 
5. 110968/7461/2019 
l 
6. 1113561725012019 
l l 
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie 
nájomného bytu na ul. Arm. gen. 
Svobodu k 07.05.2019 
Poradové 
Evidenčné číslo lzbovitose 

íslo 
l 
l. 14944811431512018 
l 
2. 12887811549512017 
l 
3. 14038611248312018 
l 
4. 24961106412018 
l 
S. 11381911264312017 
l 
6. 15455311359412018 
l 
7. 17464611668212018 
l 
8. 17682711589812018 
l 
9. 17941111502312013 
l 
10. 79681202212019 
l 
ll. 231681446812019 
l 
12. 987021625412019 
l 
13. 1060021682512019 
l 
-7. G5 zn 
VyveaEí.é c;i.a---------
!•Jc~en~ ó>!:~ -------
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)