Oznámenie o začatí stavebného konania: "Centrum Svetielko na Ul. Mirka Nešpora v meste Prešov".

10.05.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)