Oznámenie o začatí územného konania: "Optická metropolitná sieť Prešov- Sídlisko III.".

10.05.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)