Daňový úrad Prešov - Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti: Dátum konania opätovnej dražby: 25.06.2019.

10.05.2019 / Dražby

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)