Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Informácia o začatí konania: vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre firmu JOKYS s.r.o., Pažica 2320/9, Prešov 080 06, SR v zastúpení Ing. arch. Jánom Kunecom, Slovenská 3257/69 Prešov. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 3549/2, 3549/3, E-KN 651/4 v k. ú. Nižná Šebastová, Strojnícka ulica.

13.05.2019 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)