Oznámenie o začatí stavebného konania pre inžiniersku stavbu: "NN prípojka -Prešov, parc. č. 6260/21, 6260/26".

13.05.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)