Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019 o poskytovaní príspevku na stravovanie v meste Prešov.

16.05.2019 / VZN mesta Prešov

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)