PredÍženie lehoty na doplnenie návrhu na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby : EPERIA II: etapa, ul. Arm. generála Ludvíka Svobodu Prešov a doby prerušenia územného konania- upovedomenie.

16.05.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)