Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018 a hodnotiaca správa.

17.05.2019 / Oznámenia samosprávy

Stiahnuť prílohu