Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019, ktorým sa obmedzuje umiestnenie herní na území mesta Prešov.

21.05.2019 / VZN mesta Prešov

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)