Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019, ktorým sa obmedzuje umiestnenie herní na území mesta Prešov.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019

21.05.2019 / VZN mesta Prešov

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB MessengerDarujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)