Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ing. Vladimír Rau naposledy bytom 080 01 Prešov, Peter Pupek naposledy bytom 080 01 Prešov, Zdena Kipikašová naposledy bytom 080 01 Prešov, Vlasta Juričková naposledy bytom 080 01 Prešov, Jozef Juričko naposledy bytom 080 01 Prešov, Bernadeta Hudcovicová naposledy bytom 080 01 Prešov.

25.04.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)