Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Oznámenie vydania rozhodnutia pre dodatočné povolenie stavby: "Zmena v užívaní časti rodinného domu Pod Kamennou baňou č. 81 s odstavnou plochou na pozemkoch KN-C-6517/1, 6517/2, 6518, 6574/13, k. ú. Prešov".

22.05.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)