Oznámenie o vydaní stavebného povolenia pre stavbu: " Parkovacie plochy pri VŠA v areáli Prešovskej univerzity v Prešove".

22.05.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)